send link to app

מכבי שירותי בריאותLibre

אפליקציית מכבי שירותי בריאות מאפשרת לך לצפות במידע אישי וכללי וכמו כן לבצע פעולות עבורך ועבור בני משפחתך.באמצעות האפליקציה ניתנים שירותים שונים כגון: זימון תורים, איתור רופא / סניף / בית מרקחת לפי סוג ו/או מיקום, צפייה בתוצאות מעבדה ורכישות של תרופות בבתי מרקחת.שירותים הניתנים לכלל משתמשי האפליקציה:• איתור שירותים: רופאים, סניפים, מוקדי רפואה דחופה, מעבדות ומכונים, בתי מרקחת ועוד…• קבלת הוראות הגעה אל השירות: על מפה או באמצעות מציאות רבודה (Augmented Reality)• הצגת תוצאות חיפוש בקרבת מקום• ניהול רשימת מועדפיםשירותים נוספים הניתנים למבוטחי מכבי שירותי בריאות:• צפייה בביקורים קודמים ובתורים עתידיים• זימון תורים לרופא• ביטול תורים לרופא• צפייה בתרופות שנרכשו בבתי מרקחת• צפייה בתוצאות בדיקות: בדיקות מעבדה, רנטגן / אולטרה-סאונד, הולטר / א.ק.ג, גנטיקה, אולטרה-סאונד גיניקולוגי,PAP , שליש ראשון / חלבון עוברי• החלפת מבוטח: צפייה במידע ו/או ביצוע פעולות עבור בני המשפחה (בהתאם להרשאות שהוגדרו במכבי)• ביקור ללא כרטיס: קבלת אישור חד פעמי לביקור אצל רופא ללא הכרטיס המגנטי• שינוי סיסמא